J. Ocean Eng. Technol. Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Beom-Seon Jang 3 Taekseong Jin 1
Cheol-Woong Jang 1 Chul-Hee Jo 1
Gyung-Ho Jang 1 Gwang-Woo Jo 1
Hag Soo Jang 1 Huisang Jo 2
Ho-Sang Jang 1 Hyo Jae Jo 3
Ho-Yun Jang 1 Hyo-Jae Jo 8
Hoyun Jang 1 Jong-Rae Jo 1
Min-Suk Jang 4 Sung-Won Jo 1
Taek Soo Jang 1 Yongjin Jo 1
Jae-Hee Jang 1 Hangil Joe 1
Sung Chul Jee 2 Moon-Gab Joo 1
Gi-Young Jeon 1 Sung-Hyeon Joo 1
Gyu-Mok Jeon 1 Youngseok Joo 1
Ho-Seong Jeon 3 Tae-Hwan Joung 1
Hong-Woo Jeon 1 Taehwan Joung 1
MyungJun Jeon 2 Young-Do Ju 1
Seok-Hee Jeon 1 Bong-Huan Jun 8
Wooyoung Jeon 1 Byung-Jin Jung 1
Hee-Rock Jeong 1 Chulmin Jung 1
Ho-shin Jeong 1 Dong Woo Jung 2
Hyeon-won Jeong 1 Dong-Ho Jung 2
Jae-Hun Jeong 2 Dong-Woo Jung 1
Jae-Hyun Jeong 3 Dong-Wook Jung 1
Jinseok Jeong 1 Dongho Jung 10
Nakshin Jeong 1 Gyung-Seok Jung 1
Sang-Ki Jeong 1 Ho-Seok Jung 1
Se-Min Jeong 7 Ho-shin Jung 1
Seokki Jeong 1 Hunsang Jung 1
Seong-Jae Jeong 1 Hyun-Soo Jung 1
Seong-Yeob Jeong 1 Jae-Hwan Jung 7
So-Won Jeong 2 Jaehoon Jung 1
Uh-Cheul Jeong 6 Jin-Woo Jung 1
Woo-Young Jeong 2 Jongdae Jung 1
Yeon-Myeong Jeong 3 Jung Yeul Jung 1
Yeon-Uk Jeong 1 Ki-Seok Jung 1
Yeong-Han Jeong 1 Kwang Hyo Jung 3
Yong-Kuk Jeong 1 Kwang-Hyo Jung 4
Youn-Ju Jeong 1 Rho-Taek Jung 1
Kwang-Leol Jeong 1 Sang-Jin Jung 1
Dae-Hyeong Ji 2 Seungho Jung 1
Hyeong-Seok Ji 1 Somi Jung 1
Yoon Hee Ji 2 Tae-Hwa Jung 1
Dong-Hwan Jin 1 Won-Do Jung 2
Haibin Jin 1 Jaesag Jung 1
Song-Han Jin 1


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
AUTHOR INFORMATION
Editorial Office
President Office BD Rm. 1302, 13 Jungang-daero 180beon-gil, Dong-gu, Busan 48821, Republic of Korea
Tel: +82-51-759-0656    Fax: +82-51-759-0656    E-mail: ksoehj@ksoe.or.kr                

Copyright © 2019 by The Korean Society of Ocean Engineers. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next